Beauty Salon "Barber"

  • +380 71 360 6838
  • Molodizhnaya Street, Amvrosiivka, Donetsk Region, Ukraine, 87302
  • https://vk.com/amvr_cirulnya

other Establishments of this category “barbershop”

  • Unnamed Road, Amvrosiivka, Donetsk Region, Ukraine, 87301
Digital passport